Temakvällar

Vi håller regelbundet temakvällar för bilklubbar och andra entusiastgrupper. Här ger vi en kort utbildning i rätt bilvård och en introduktion till specialprodukter som inte är så välkända för genomsnittskonsumenten. Vi får mycket bra feedback från dem som har varit på sådana kvällar. Kontakta oss på tlf. 0550-125 51 eller info@krefting.se

PVklubben