Pressmedelande

Information till kunder och leverantörer

Krefting AS, som ligger bakom varumärken som Plumbo, Stabil, Naturent m.fl. köper Sterling Polish Company A/S. Visionen är att bli en ledande varumärkesaktör inom teknisk-kemiskt i Skandinavien. Sterling, med Hans Glavind Rasmussen i spetsen, har skaffat sig en bra position inom dagligvaruhandeln både i Sverige och Norge utöver hemlandet Danmark.

Krefting har å andra sidan ett mycket bra fäste i norska dagligvaruhandeln med sitt varumärke Plumbo och har extra bra distribution inom fackhandel i Norge och biltillbehörs kedjor i Sverige och Danmark. Båda företagen har också produktion som vi kommer att kunna dra nytta av i framtiden.

Hans Glavind Rasmussen kommer att fortsätta vara med under en övergångsperiod på 6 månader och det är Jacob Krefting som tar över stafettpinnen som general manager efter Hans. Jacob kommer även att fortsätta som general manager för Krefting & CO AS.

Jacob sammanfattar köpet:

Vi ser detta som en sammanslagning av två bolag som kompletterar varandra. Det finns mycket bra kompetens, historia och inte minst varumärkesstyrka i båda företagen. Jag tror att båda företagen kommer att kunna dra stor nytta av varandra både när det kommer till distribution och produktion. Vi kommer att investera i och vidareutveckla den befintliga organisationen i Danmark. Syftet är att bygga vidare på den resa Sterling har gjort de senaste 82 åren.

Våra kunder är alltid vårt fokus och vi tror att vi med denna investering kommer att kunna bli en bättre leverantör och partner till alla kundsegment vi arbetar med. Tillsammans kommer vi att ha en större portfölj med varumärken på produkter som kompletterar varandra och vi ska täcka fler kundbehov.

Med en stark organisation i Danmark, Sverige och Norge kommer plattformen för tillväxt i Skandinavien att vara solid och vi ser större möjligheter för export till andra länder, vilket vi ser som en viktig del av vår framtida strategi.

Med denna investering satsar Krefting ytterligare på att utveckla sina verksamhetsbolag och gör ett lyft för att stärka bolagets närvaro i Danmark, Sverige och Norge. Bolagen kommer att fortsätta som självständiga aktiebolag och organisationer.

Jacob Krefting
Krefting & Co AS