Tvättmedel direktivet

Namn
Användning av kemikalien
Obligatorisk information för etikett och förpackning